Màng lọc không khí Sharp

Sắp xếp theo:
Bộ màng lọc FZ-A80SFE 17%
Bộ màng lọc FZ-A80SFE
Bộ màng lọc FZ-A80SFE

Bộ màng lọc FZ-A80SFE

1,890,000₫

2,290,000₫

Bộ màng lọc FZ-F40SFE 33%
Bộ màng lọc FZ-F40SFE
Bộ màng lọc FZ-F40SFE

Bộ màng lọc FZ-F40SFE

870,000₫

1,290,000₫

Màng lọc Hepa FZ-E16AHF 18%
Màng lọc Hepa FZ-E16AHF
Màng lọc Hepa FZ-E16AHF

Màng lọc Hepa FZ-E16AHF

740,000₫

900,000₫

Màng lọc Hepa FZ-F30HFE 34%
Màng lọc Hepa FZ-F30HFE
Màng lọc Hepa FZ-F30HFE

Màng lọc Hepa FZ-F30HFE

520,000₫

790,000₫

Màng lọc Hepa FZ-F50HFE 39%
Màng lọc Hepa FZ-F50HFE
Màng lọc Hepa FZ-F50HFE

Màng lọc Hepa FZ-F50HFE

520,000₫

850,000₫

Màng lọc Hepa FZ-Y28FE 28%
Màng lọc Hepa FZ-Y28FE
Màng lọc Hepa FZ-Y28FE

Màng lọc Hepa FZ-Y28FE

570,000₫

790,000₫

Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF 16%
Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF
Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF

Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF

670,000₫

800,000₫

Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE 46%
Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE
Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE

Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE

430,000₫

790,000₫

Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE 39%
Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE
Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE

Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE

580,000₫

950,000₫

Màng tạo ẩm FZ-F30MFE 26%
Màng tạo ẩm FZ-F30MFE
Màng tạo ẩm FZ-F30MFE

Màng tạo ẩm FZ-F30MFE

370,000₫

500,000₫

Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-40STS 25%
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-40STS
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-40STS
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-STS2M 43%
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-STS2M
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-STS2M