Màng lọc không khí Sharp

Sắp xếp theo:
Bộ màng lọc FZ-A80SFE 13%
Bộ màng lọc FZ-A80SFE
Bộ màng lọc FZ-A80SFE

Bộ màng lọc FZ-A80SFE

1,990,000₫

2,290,000₫

Bộ màng lọc FZ-F40SFE 16%
Bộ màng lọc FZ-F40SFE
Bộ màng lọc FZ-F40SFE

Bộ màng lọc FZ-F40SFE

1,090,000₫

1,290,000₫

Màng lọc Hepa FZ-E16AHF 11%
Màng lọc Hepa FZ-E16AHF
Màng lọc Hepa FZ-E16AHF

Màng lọc Hepa FZ-E16AHF

800,000₫

900,000₫

Màng lọc Hepa FZ-F30HFE 18%
Màng lọc Hepa FZ-F30HFE
Màng lọc Hepa FZ-F30HFE

Màng lọc Hepa FZ-F30HFE

650,000₫

790,000₫

Màng lọc Hepa FZ-F50HFE 12%
Màng lọc Hepa FZ-F50HFE
Màng lọc Hepa FZ-F50HFE

Màng lọc Hepa FZ-F50HFE

750,000₫

850,000₫

Màng lọc Hepa FZ-Y28FE 18%
Màng lọc Hepa FZ-Y28FE
Màng lọc Hepa FZ-Y28FE

Màng lọc Hepa FZ-Y28FE

650,000₫

790,000₫

Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF 13%
Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF
Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF

Màng lọc khử mùi FZ-E16ADF

700,000₫

800,000₫

Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE 24%
Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE
Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE

Màng lọc khử mùi FZ-F30DFE

600,000₫

790,000₫

Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE 32%
Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE
Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE

Màng lọc khử mùi FZ-F50DFE

650,000₫

950,000₫

Màng tạo ẩm FZ-F30MFE 25%
Màng tạo ẩm FZ-F30MFE
Màng tạo ẩm FZ-F30MFE

Màng tạo ẩm FZ-F30MFE

600,000₫

800,000₫

Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-40STS 25%
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-40STS
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-40STS
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-STS2M 29%
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-STS2M
Tấm keo bắt muỗi Sharp FZ-STS2M